บริษัท เอ็ม.ที.เอส โปรเกรส แทรฟฟิค จำกัด
M.T.S.  PROGRESS TRAFFIC CO.,LTD.

          เริ่มดำเนินธุรกิจเป็น “บริษัทขนส่งสินค้าทั่วประเทศ” และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ทะเบียน เลขที่บอจ.ชบ.6327 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 
มีรายละเอียด ต่างๆของบริษัทฯดังนี้
       
           
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสิน ค้าทั่วประเทศ และประเทศใกล้เคียงโดย รถเทรลเลอร์ สิบล้อ หกล้อ กระบะรวมทั้ง มีรถแม็คโครให้บริการมีตู้  CONTAINER  ให้เช่า

          โดยจะคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่บริษัทฯ เป็นผู้บรรทุกสินค้าโดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยตรงจากยานพาหนของบริษัทฯ ที่ใช้ในการขนส่งประสบภัยโดยตรงจากอัคคีภัยการระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยาน พาหนะชนิดใด ๆ หรือชนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภายนอกจากยานพาหนะนั้น. รถคว่ำ ตกสะพาน หรือ สะพานขาด ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องรับผิดขอบ ตามกฎหมายการประกันภัย โดยมีข้อตกลงที่ว่าสินค้าที่บรรทุกนั้นต้องเป็นสินค้าที่ ถูกต้องตามกฏหมาย